Milton Cash spółka z o.o.
ul. Walczaka 112
66-400 Gorzów Wielkopolski
Biuro zarządu

tel. 22 203 50 53
fax direct: 95 783 66 86

e-mail: zarzad@milton-cash.pl

Sekretariat

tel. 95 781 92 89
fax direct: 95 783 66 86
e-mail: sekretariat@milton-cash.pl

NIP 5993173724
REGON 360570603
KRS 0000551522